۱۳۸۶ تیر ۹, شنبه

! Hooray, no spam here

درست در همان لحظه که آن زن در این آهنگ می گوید : Shadow درست در همان لحظه باید اتفاق های عجیبی بیفتد . انگار که لحن و صدای بم آن زن در این آهنگ تو را وادار می کند که اتفاقی را پذیرا باشی . درست وقتی که می گوید : Shadow

---------------------------------------------------

بیایید فکری کنیم ! می شود ؟!

هیچ نظری موجود نیست: