۱۳۸۶ خرداد ۳۰, چهارشنبه

Es tocar un silencio profundo en el corazon

به فاصله های من نگاه نکن . که خط ممتدم را خط چین می کند . این کوک های نامرتب را جدی نگیر . من فاصله هایم را پر خواهم کرد .

هیچ نظری موجود نیست: