۱۳۸۶ تیر ۷, پنجشنبه

ما را چه می شود ؟ آه ,,, الله اعلم

انتخاب می کنیم ! ما بین چهار خانه ی الف و ب و جیم و دال انتخاب می کنیم ,,, خانه ای را رنگ سیاه می زنیم . می دانید ؟ ما خیلی تست می زدیم . تست می زنیم حتی . کنکور می دهیم . ما سهمیه بندی می شویم . ما 20 شهریور به دانشگاه می رویم . ما ارشاد می شویم . ما بنزین بازی می کنیم .ما یک سطل ماست 1600 تومانی می خریم . ما دانشجو را به باد کتک می گیریم . ما کافه ی فرهنگی روزنامه نگاران را تعطیل می کنیم . ما نه نقد می کنیم نه اظهار نظر . ما ساکت می شویم . ما درسمان را می خوانیم می دانید ؟ ما خیلی مهربانی یاد می گیریم . ما هدایت می شویم . آه ,,, بله , ما رستگار می شویم. می دانید ؟ ما کلاً خیلی انتخاب می کنیم . خیلی زیاد .ای آزادی , تو را دوست دارم , به تو نیازمندم , به تو عشق می ورزم , بی تو زندگی دشوار است , بی تو من هم نیستم , هستم , اما من نیستم , یک موجودی خواهم بود تو خالی , پوک , سرگردان , بی امید , سرد , تلخ , بیزار , بدبین , کینه دار , عقده دار , بی تاب , بی روح , بی دل , بی روشنی , بی شیرینی , بی انتظار بیهوده , منی بی تو , یعنی هیچ !


شریعتی گران قدر - مجموعه آثار 2 - خودسازی انقلابی

هیچ نظری موجود نیست: