۱۳۸۶ خرداد ۱۷, پنجشنبه

انگار ,,,

هیچ کس منتظر خواب تو نیست
که به پایان برسد
لحظه ها می آیند
سال ها می گذرند
و تو در قرن خودت می خوابی
قرن ها ، گاه کوتاهتر از ده سال اند
گاه ,,, صد ها سال اند

مجتبی کاشانی

هیچ نظری موجود نیست: