۱۳۸۷ اردیبهشت ۸, یکشنبه

یک چیزهایی دارد در زندگی ام Bold می شود که نمی دانم باید یا نه.
یک چیزهایی دارد در زندگی ام Italic می شود که نمی دانم باید یا نه.
یک چیزهایی دارد در زندگی ام Underline
می شود که نمی دانم باید یا نه.

یک بایدهایی در زندگی ام دارد که نمی دانم چیزهایی یا نه.

هیچ نظری موجود نیست: