۱۳۸۶ تیر ۱۴, پنجشنبه

ریز و گنگ و مردد و تازه و خیس .

امشب بعد از مدت ها - Eros - را گوش کردم . چه بگویم ؟ هم سرشارم می کند و هم می کوباندم . هم پروازم می دهم و هم سستم می کند . هم بیدار و هشیارم می کند و هم خواب و بی حالم .

وقتی می نوازد , در چشم من نهال خیسی می روید که قد می کشد به بلندای دور از دید .
هـــای ! ای دور ! پروازم بده ,,, چشمانم را بسته ام .

هیچ نظری موجود نیست: