۱۳۸۶ تیر ۱۴, پنجشنبه

قلم مقدس

یادشان می رود که تو زنده ای , که می نویسی , که جوهرت نخشکیده هنوز , که روی کاغذهای سپید خط دار و بی خط دفترها می چرخی ,

و تو آزادانه می رقصی ؟

با تو هستم ! قلم !
فردا روز تو هم هست .

هیچ نظری موجود نیست: