۱۳۸۶ مرداد ۲۶, جمعه

حـــــــق

- بله , خب البته . شاید حق با شما باشد .

- که با من باشد ؟ شما از که حرف می زنید ؟

- من ؟ من از کسی حرف نمی زنم فقط می گویم خب شاید شما درست بگویید . حق با شما باشد .

- صدایتان را نمی شنوم . کلمه ای میان حرف هایتان هست که من معنی اش را نمی فهمم .

- حق ؟

- شما چیزی پرسیدید ؟

- بله , پرسیدم منظورتان حق است ؟

- نمی شنوم . منظور من چه است ؟

- حق

- متاسفم , فکر می کنم ارتباط ما قطع شده است . شما صدای من را می شنوید ؟
,,,


برداشت هر کس مال ذهن خودش است . برداشت خود را به نوشته ی من غالب نکنید بی زحمت :) .